Liên kết cùng Xemoto

Một kênh gia tăng thu nhập thụ động hiệu quả

Chương trình liên kết

Điều khoản và điều kiện liên kết

 

Khi tham gia Chương trình liên kết với Xemoto (Chương trình), bạn đồng ý tuân theo “các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận” (Thoả thuận) này. Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận trước khi đăng ký và quảng bá Xemoto với tư cách là đối tác của Chương trình này.

Việc tham gia của bạn vào Chương trình này nhằm mục đích quảng bá hợp pháp trang web của chúng tôi, và nhận hoa hồng cho các giao dịch xảy ra trên ứng dụng Xemoto. Bạn có thể sử dụng trang web cá nhân của bạn để giới thiệu đến người dùng sử dụng Mã khuyến mãi của bạn.  

Khi bạn đăng ký tham gia Chương trình, chúng tôi sẽ xem như bạn chấp nhận Thỏa thuận này

1. Chấp thuận hoặc Từ chối Đơn đăng ký

Chúng tôi có quyền chấp thuận hoặc từ chối BẤT KỲ Đơn đăng ký tham gia Chương trình nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn không có quyềnkhiếu nại chúng tôi về việc từ chối Đơn đăng ký Chương trình của bạn.

2. Tiền hoa hồng

Tiền hoa hồng sẽ được trả mỗi tháng một lần. Để nhận được tiền hoa hồng, các giao dịch sử dụng Mã khuyến mãi để giới thiệu phải hoàn tất quy trình thanh toán và chuyển khoản thanh toán đầy đủ.

Việc thanh toán sẽ chỉ xảy ra với các giao dịch đã thành công. Các giao dịch phải yêu cầu bồi hoàn hoặc hoàn tiền sẽ không được thanh toán. Quá trình thanh toán có thể mất tới 30 ngày kể từ khi kết thúc chu kỳ thanh toán. Thanh toán có thể được giải ngân cho bạn thông qua chuyển khoản ngân hàng điện tử hoặc nhận tiền mặt tại văn phòng Đà Nẵng của chúng tôi. Đối với chuyển khoản ngân hàng, bạn đồng ý thanh toán các khoản phí liên quan đến chuyển khoản điện tử bao gồm việc chuyển đổi đơn vị tiền tệ và chi phí giao dịch.

3. Chấm dứt

Chương trình sẽ chấm dứt làm việc với bạn bởi bất kỳ lý do nào được liệt kê sau đây:

  • Quảng cáo không phù hợp (thông tin sai lệch, đường dẫn liên kết sai lệch, v.v.).
  • Gửi thư rác (email hàng loạt, đăng tin nhóm lớn, v.v.).
  • Quảng cáo trên các trang web có chứa nội dung liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
  • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Xemoto có quyền yêu cầu xuất trình giấy phép sử dụng nhãn hiệu của Xemoto đối với người sử dụng nhãn hiệu này nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.
  • Hứa hẹn các ưu đãi như: giảm giá, phiếu giảm giá, hoặc các hình thức trả lại hứa hẹn khác từ tiền hoa hồng.
  • Mạo danh, giao dịch gian lận, các Mã khuyến mãi không có thât.
  • Ngoài những điều đã nói ở trên, Xemoto có quyền chấm dứt bất kỳ tài khoản Chi nhánh nào vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ vi phạm Thỏa thuận này hoặc không có lý do.

4. Đường dẫn liên kết

Bạn có thể sử dụng toàn bộ thiết kế và văn bản về Chương trình trên trang web của bạn và trong các email của bạn. Bạn cũng có thể quảng cáo Xemoto trên các phương tiện thông tin như báo và  tạp chí giấy và điện tử.

Bạn có thể sử dụng toàn bộ thiết kết và văn bản do chúng tôi cung cấp hoặc bạn có thể tự tạo miễn là chúng được coi là phù hợp theo các điều kiện và không vi phạm như được nêu trong Điều 3.

5. Mã khuyến Mãi

Xemoto đôi khi sẽ cung cấp Mã khuyến mãi dịch vụ cho đối tác liên kết hoặc người đăng kí bản tin. Nếu bạn không được Xemoto cấp Mã Khuyến Mãi, bạn không được phép quảng cáo cho chúng tôi. Các đối tác không được sử dụng văn bản dễ gây hiểu lầm trên các liên kết, nút hoặc hình ảnh liên kết để ám chỉ bất cứ điều gì ngoài các giao dịch được ủy quyền hiện tại .

6. Trách nhiệm

Xemoto sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại do gián tiếp hoặc khách quan ( giảm doanh thu, tiền hoa hồng) do lỗi theo dõi liên kết, mất dữ liệu hoặc bất kỳ kết quả nào có hại cho Chương trình và / hoặc trang web của chúng tôi.

Chúng tôi không khẳng định rằng hoạt động của Chương trình và/ hoặc (các)  trang web của chúng tôi sẽ không có lỗi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự gián đoạn hay lỗi nào.

7. Hiệu lực Bản Thoả Thuận

Bản Thỏa thuận này có hiệu lực ngay khi bạn được chấp thuận tham gia Chương trình và sẽ kết thúc khi đôi bên ngừng hợp tác cùng nhau.

Các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này có thể được chúng tôi sửa đổi bất cứ lúc nào. Nếu bạn không đồng ý bất kỳ sửa đổi nào đối với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, lựa chọn duy nhất của bạn là chấm dứt tham gia Chương trình. Việc bạn tiếp tục tham gia Chương trình sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi thay đổi của chúng tôi. Trong trường hợp bạn muốn ngừng hợp tác, vui lòng liên hệ với: feedback@localhost.

8. Bồi thường

Các đối tác sẽ phải bồi thường mọi trách nhiệm, thiệt hại, tiền phạt, khiếu nại, tổn thất và chi phí (bao gồm cả phí và chi phí pháp lý hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ và tất cả các khiếu nại liên quan đến Thỏa thuận này do sơ suất, trình bày sai, hoặc hành vi sai trái có chủ ý. Xemoto và các công ty liên kết và công ty con, cán bộ, giám đốc, nhân viên, người cấp phép, người kế thừa và người được giao, bao gồm cả những người được Xemoto cấp phép hoặc ủy quyền để truyền tải và phân phối tài liệu hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho những sự việc này.

9. Chữ ký điện tử

Bản Thỏa thuận là một hợp đồng điện tử quy định các điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý khi bạn tham gia Chương trình. Bạn sẽ chấp nhận Thỏa thuận này và tất cả các điều khoản và điều kiện có trong hoặc được tham chiếu trong Thỏa thuận này bằng cách hoàn tất quy trình đăng ký Chương trình, và sẽ tạo ra một chữ ký điện tử có hiệu lực pháp lý tương tự như chữ ký tay.

Tham gia ngay